Saturday, 06/06/2020 - 01:33|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tập huấn trộn đề thi trắc nghiệm năm 2018 - 2019.

KH tập huấn trộn đề thi trắc nghiệm năm 18 - 19-đã chuyển đổi.pdf

KẾ HOẠCH

Tập huấn trộn đề thi trắc nghiệm năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ công văn số 332/GD&ĐT ngày 30/8/2018 của Phòng GD&ĐT Sơn Tây hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2018 - 2019 cấp THCS.  

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-THCS NQ ngày 08/9/2018 của trường THCS Ngô Quyền về công tác chỉ đạo chuyên môn; trường THCS Ngô Quyền xây dựng kế hoạch tập huấn trộn đề thi trắc nghiệm năm học 2018 – 2019 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nâng cao chất lượng học sinh khối 9 chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

- Nâng cao chất lượng giảng dạy, sử dụng CNTT  và bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên.

- Đáp ứng với nhu cầu của học sinh, phụ huynh và tạo điều kiện cho các em được rèn luyện, có kinh nghiệm trong việc làm bài thi tuyển sinh.

 

II . ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

          1. Đối tượng:

Cán bộ, giáo viên trong trường.

          2. Nội dung tập huấn:

          Trộn đề thi trắc nghiệm các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh theo 3 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng (thấp, cao).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Thông báo kế hoạch tới tổ trưởng chuyên môn và giáo viên.

- Yêu cầu mỗi giáo viên chuẩn bị trước 30 câu hỏi của bộ môn mình phụ trách với 3 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng; mỗi mức độ 10 câu.

- 100% giáo viên tham gia tập huấn phải có laptop cá nhân đã được cài đặt phần mềm trộn đề Mcmix.

- Mời giáo viên có kinh nghiệm trộn đề về hướng dẫn cho giáo viên toàn trường.

 

IV. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian: 14h00, thứ 5, ngày 14/3/2019

- Địa điểm: Tại phòng Âm nhạc trường THCS Ngô Quyền

2. Kinh phí: Kinh phí được cân đối từ dự toán ngân sách hàng năm của nhà trường phần chi cho chuyên môn.

 

Trên đây là kế hoạch tập huấn trộn đề thi trắc nghiệm năm học 2018 – 2019 của trường THCS Ngô Quyền. Đề nghị các Tổ chuyên môn, các bộ phận, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- Các tổ nhóm CM;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết