Saturday, 17/08/2019 - 20:25|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Thống nhất tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" do UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Thống nhất tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" do UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND thị xã Sơn Tây Kế hoach tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công ...
Xem tiếp
Ngành GDĐT thị xã Sơn Tây phát động điểm cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” năm 2019.

Ngành GDĐT thị xã Sơn Tây phát động điểm cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” năm 2019.

Sáng 13/8/2019, tại trường THCS Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Phòng GD&ĐT thị xã Sơn Tây tổ chức lễ phát động điểm cuộc thi Online “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” năm 2019 theo kế hoạch số 84/KH – UBND ngày 4/4/2019 của UBND Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 31/7/2019 của ...
Xem tiếp
Thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020.

Thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020.

Theo Kế hoạch công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020, từ ngày 15/6 đến 17/6 Sở GDĐT phối hợp với Sở TTTT triển khai thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Sở GDĐT đề nghị các đơn vị lưu ý bố trí người trực quản trị hệ thống online theo quy định. 
Xem tiếp
Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐT

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐTquy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Xem tiếp