Thursday, 20/06/2019 - 18:39|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020.

Thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020.

Theo Kế hoạch công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020, từ ngày 15/6 đến 17/6 Sở GDĐT phối hợp với Sở TTTT triển khai thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Sở GDĐT đề nghị các đơn vị lưu ý bố trí người trực quản trị hệ thống online theo quy định. 
Xem tiếp
Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐT

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐTquy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Xem tiếp
Tổ chức sinh hoạt ngày chuyên môn và phổ biến SKKN năm học 2018-2019

Tổ chức sinh hoạt ngày chuyên môn và phổ biến SKKN năm học 2018-2019

Căn cứ công văn số 4514/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 17/10/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về tổ chức chuyên đề phổ biến sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2018-2019, phòng GD&ĐT Sơn Tây xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt ngày chuyên môn và phổ biến SKKN cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các bộ môn trong ...
Xem tiếp