Monday, 20/01/2020 - 23:07|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HƯỚNG DẪN KHAI GIẢNG VÀ TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018; Quyết định số 4766/QĐ-BGDĐT ngày 20/7/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 3745/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 17/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017-2018; Công văn số 3902/BGDĐT-VP ngày 23/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2017-2018; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Link file

http://hanoi.edu.vn/thong-bao/huong-dan-khai-giang-va-to-chuc-mot-so-hoat-dong-dau-nam-hoc-2017-2018-cm662-5425.aspx


Nguồn: pgdsontay.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết