Sunday, 15/12/2019 - 13:42|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Lễ Tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích tiêu biểu năm học 2016 - 2017

Lễ Tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích tiêu biểu năm học 2016 - 2017

Sáng ngày 1/6, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm học 2016 – 2017. Tới dự có các đ/c: Nguyễn Quang Sơn – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã; Đặng Vũ Nhật Thăng – Chủ tịch UBND thị xã cùng các ...
Xem tiếp