Monday, 20/01/2020 - 23:06|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Quyết định công nhận danh hiệu thư viện trường học năm học 2014-2015

Quyết định công nhận danh hiệu thư viện trường học năm học 2014-2015

Ngày 24/9/2015, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành quyết định số 9465/QĐ-SGD&ĐT về việc công nhận 60 danh hiệu thư viện xuất sắc, 278 thư viện tiên tiến và 839 thư viện đạt chuẩn trong các trường Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung tâm ...
Xem tiếp