Sunday, 07/08/2022 - 22:38|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Giáo dục phát động hưởng ứng“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021

Sáng ngày 5/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức phát động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu trường tiểu học Trần Phú và kết nối trực tuyến đến các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021

Phát biểu tại lễ phát động, đ/c Phan Thị Thu Hương - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã nhấn mạnh: Ngày 9/11 hàng năm được công bố là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Ngày pháp luật đã và đang thẩm thấu trong đời sống, đến với từng người dân, trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng; tích cực đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phát huy nhân tố tích cực con người trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đối với mỗi người dânViệt Nam khẩu hiệu “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đã trở nên quen thuộc, đặc biệt là trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Phú tìm hiểu kiến thức pháp luật bằng hình thức trắc nghiệm

Sau buổi lễ phát động điểm tại Trường Tiểu học Trần Phú, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các nhà trường phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tham mưu với cấp có thẩm quyền để chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như: tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc lồng ghép hướng ứng thông qua sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp; tổ chức ngày hội pháp luật, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; nói chuyện chuyên đề, tư vấn pháp luật phù hợp với cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử, phát huy hiệu quả chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên trang thông tin điện tử của nhà trường để tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền qua loa truyền thanh, tờ gấp, băng rôn, pano, áp phích, nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật; kết hợp giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chính khóa với hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp, sân khấu hóa hoạt động tuyên truyền; lồng ghép qua sinh hoạt văn hóa, văn nghệ phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực tế. Tổng kết, đánh giá vinh danh, biểu dương người tốt, việc tốt điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của ngành, nhà trường.

QUANG HẢI-PHẠM HẢO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết