Sunday, 26/06/2022 - 05:25|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội có nội dung liên quan trực tiếp đến ngành giáo dục và đào tạo

Kỳ họp thứ 03 năm 2016 của HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua một số Nghị quyết, trong đó có 03 Nghị quyết có nội dung liên quan trực tiếp đến ngành giáo dục và đào tạo.

1. Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.
2. Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.
3. Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố (Trong đó tại phụ lục số 03 có quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội).
Để các đơn vị tiện tra cứu và áp dụng các Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kèm 03 Nghị quyết nêu trên tại các tệp đính kèm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết