Thursday, 20/06/2019 - 18:31|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020.

Thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020.

Theo Kế hoạch công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020, từ ngày 15/6 đến 17/6 Sở GDĐT phối hợp với Sở TTTT triển khai thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Sở GDĐT đề nghị các đơn vị lưu ý bố trí người trực quản trị hệ thống online theo quy định. 
Xem tiếp
Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐT

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐTquy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Xem tiếp
CHÚNG EM LÀ CHIẾN SĨ!

CHÚNG EM LÀ CHIẾN SĨ!

   Những chiến sĩ nhỏ tuổi đã được tái hiện lại trong chuyên đề giới thiêu sách của lớp 8A4 với những nét hồn nhiên  nhưng cũng thật anh dũng. Cuốn sách ấy có tựa đề “TUỔI THƠ DỮ DỘI”. Cuốn sách mà bạn thiếu niên nào cũng nên tìm đọc.
Xem tiếp