Friday, 19/04/2019 - 17:56|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Tổ chức sinh hoạt ngày chuyên môn và phổ biến SKKN năm học 2018-2019

Tổ chức sinh hoạt ngày chuyên môn và phổ biến SKKN năm học 2018-2019

Căn cứ công văn số 4514/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 17/10/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về tổ chức chuyên đề phổ biến sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2018-2019, phòng GD&ĐT Sơn Tây xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt ngày chuyên môn và phổ biến SKKN cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các bộ môn trong ...
Xem tiếp
Trường THCS Thanh Mỹ phối hợp với công ty TNHH Dung Vượng tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa: " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

Trường THCS Thanh Mỹ phối hợp với công ty TNHH Dung Vượng tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa: " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

 Hiện nay, mỗi năm tại Việt Nam có không biết bao ca cấp cứu vì tai nạn giao thông, có không biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu người để lai thương tật cả đời khiến cho vấn đề an toàn giao thông trở nên cần thiết và bức bách hơn bao giờ hết, không chỉ là vấn đề của một cá nhân nữa mà là vấn đề ...
Xem tiếp