Phòng GD&ĐT Huyện Đan Phượng thông báo lịch tập huấn sử dụng cổng thông tin điện tử cho các trường tại huyện Đan Phượng.