Monday, 20/01/2020 - 23:06|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Mời viết bài cho số Xuân Đinh Dậu 2017

Mời viết bài cho số Xuân Đinh Dậu 2017

Đón Xuân Đinh Dậu 2017, Tạp chí Giáo dục Thủ đô sẽ xuất bản số Tạp chí đặc biệt Chào Xuân với nhiều bài viết, đặc sắc, hấp dẫn. Để ấn phẩm thêm phong phú về nội dung, Ban Biên tập trân trọng kính mời quý cộng tác viên, bạn đọc gần xa viết bài cộng tác.
Xem tiếp